Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9 ΄΄Συντήρηση – επισκευή οχημάτων MERCEDES΄΄ ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.).

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
image_print