Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της αρ. 12/2023 μελέτης και του σχεδίου διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής της γενικής υπηρεσίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου του Δήμου Δράμας»

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2023
image_print