Έγκριση της αρ.16/2020 απόφασης-γνώμης της ΕΠΖ, σχετικά με αίτηση για μετατόπιση πινακίδας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ