Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της αρ. 2/17-5-2021 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής για έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Δράμας, με την κωδική ονομασία ΒΟΡΕΑΣ

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021
image_print