Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της αρ.21/2023 απόφασης-γνωμοδότησης της Ε.Π.Ζ. με θέμα «Έγκριση κοπής δένδρου επί των κοιμητηρίων της Κοινότητας Ταξιαρχών»

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2023
image_print