Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της αρ.5/2022 απόφασης-γνωμοδότησης της Ε.Π.Ζ. περί «Σύνταξης έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021»

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2022
image_print