Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της αρ. 6/2022 μελέτης και του σχεδίου διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής της γενικής υπηρεσίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου του Δήμου Δράμας»

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022
image_print