Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της αρ. 7/2022 μελέτης και του σχεδίου όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση της γενικής υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων για λόγους πυροπροστασίας» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022
image_print