Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της αρ.7/2023 απόφασης Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας με θέμα: «Πρώτη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. οικονομικού έτους 2023»»

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023
image_print