Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της αριθ. 43/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας σχετικά με την Γ΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023»

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023
image_print