Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της αριθ. 68/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, σχετικά με την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Πέμπτη, 12 Ιούλιος 2018
image_print