Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της αριθ. 88/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print