«Έγκριση της αριθμ. 12/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με την «Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. για το έτος 2020»