Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση της αριθμ. 120/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΚΠΟΤΑ σχετικά με την «4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020»

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020
image_print