Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση της αριθμ. 22/2021 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την “ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 34574/05.07.2018»

Τρίτη, 11 Μαΐου 2021
image_print