Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της αριθμ. 45/2014 απόφασης του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την ψήφιση Ε’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας.

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014
image_print