Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση της αριθμ. 47/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με την «Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ.44/2021απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΚΠΟΤΑ », σχετικά με την « Δωρεάν Παραχώρηση κατά κυριότητα των Πινάκων της ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας, δύο Αγαλμάτων και του Οχήματος ΡΜΤ 4615, στον Δήμο Δράμας »

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021
image_print