Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της αριθμ. 49/2021 του ΔΣ της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., σχετικά με την 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021
image_print