Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της αριθμ. 50/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με την « Δωρεάν Παραχώρηση κατά κυριότητα των Τίτλων και των εκδόσεων, όλων των σχετικών βιβλίων που εξέδωσε η ΔΕΚΠΟΤΑ, στον Δήμο Δράμας, με συνημμένο τον τιμοκατάλογο λιανικής και χονδρικής πώλησης, υπόψη της οικονομικής υπηρεσίας».

Τρίτη, 11 Μαΐου 2021
image_print