«Έγκριση της αριθμ. 71/2020 ΑΔΣ του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ., σχετικά με την 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού αυτού οικ. έτους 2020»