Έγκριση της αριθμ.83/2020 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την «Τροποποίηση της υπ’αριθμ.70/2020 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας»