Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της διαδικασίας και των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» σε τρίτο.

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018
image_print