Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της επέκτασης δικτύου φωτισμού με την τοποθέτηση 4 στύλων και 4 Φ.Σ. S – 17 στην Τ.Κ. Καλού Αγρού

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print