Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της επέκτασης δικτύου φωτισμού στην ΤΚ Νικοτσάρα με την τοποθέτηση 2 στύλων και 2 Φ.Σ, S -17

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print