Έγκριση της επέκτασης δικτύου φωτισμού στο ισόγειο κτίριο (Δημοτικό καφενείο «ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ»)