Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 07/2020 απόφασης – γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας, σχετικά με Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Αθλητικός Σύλλογος παραδοσιακού ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ΔΡΑΜΑΣ ΄ΖΕΝ΄