Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με τη «Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020»

Δευτέρα, 1 Μάρτιος 2021
image_print