1

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 17/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την «Έγκριση κοπής δένδρων στα Α΄ Κοιμητήρια Δράμας»