Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 19/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την «Έγκριση κοπής δένδρων στην οδό Μακεδονομάχων»

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021
image_print