1

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 19/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την «Έγκριση κοπής δένδρων στην οδό Μακεδονομάχων»