Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 3/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την «Έγκριση κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δορυλαίου του Δήμου Δράμας»