Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 35/2011 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011
image_print