1

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 5/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με τη «Λήψη απόφασης θέσεων εγκατάστασης ηχητικών–φωνητικών συστημάτων προειδοποίησης για άτομα με προβλήματα όρασης, κινητικά προβλήματα και πεζούς»