Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 6/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την «Έγκριση κοπής δένδρων στα Α΄ Κοιμητήρια Δράμας»

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021
image_print