Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 9/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την «Έγκριση κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Επιδαύρου 2, του Δήμου Δράμας»

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021
image_print