Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄αρ.353/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης της 7ης Αναμόρφωσης οικ. έτους 2021

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021
image_print