Έγκριση της υπ΄αριθμ.01/2021 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Δράμας, σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ»