Έγκριση της υπ΄αριθμ.83/2020 απόφασης- γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας, σχετικά με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ ΑΟ