Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, με την οποί α ψηφίστηκε η Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012
image_print