Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2021 απόφασης της ΔΕΠ περί «Εξέτασης πρότασης της Δ/νσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για την ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης »

Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021
image_print