1

Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2021 απόφασης της ΔΕΠ σχετικά με την A΄ Κατανομή δόσης των ΚΑΠ 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων