Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 156/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας περί αναμόρφωσης του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) οικ. έτους 2021

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021
image_print