Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/30-6-2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016
image_print