1

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 81/2022 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας περί διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου στην WRO HELLAS