Έγκριση της υπ’ αριθμ. 96/2023 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας σχετικά με την «Εξέταση αιτήματος αποδοχής δωρεάς από την εταιρία RAYCAP A.E. στο 1ο ΕΠΑΛ Δράμας»