Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ’αριθμ.246/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας «Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021»

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021
image_print