Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ’αριθμ.289/2021 απόφασης της Ο.Ε. περί «Έγκρισης της 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021»

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021
image_print