Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Έγκριση της υπ’αριθμ. 5/2016 Απόφασης του Διοικητικού του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους.

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016
image_print