Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της με αρ.192/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δράμας με θέμα «Τροποποίηση συστατικής πράξης ΔΕΥΑ Δράμας»

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022
image_print