Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της με αρ.25/2022 απόφασης της ΔΕΠ περί «Β΄ Κατανομής δόσης των ΚΑΠ 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022
image_print